Oslo Operafestival trekker seg fra samarbeidet med Østfold Symfoniorkester

Oslo Operafestival har lenge sett frem til samarbeidet med Østfold Symfoniorkester om å sette opp Verdis berømte opera, Rigoletto i Moss, Fredrikstad og Oslo nå i oktober.

Dessverre opplevde festivalen helt fra starten i prosjektet, at det var vanskelig å få samlet hele orkesteret til prøver. Vi ytret bekymring for dette allerede for fire uker siden uten å få gehør for bekymringen. Nå som vi skriver 19. oktober og skulle hatt generalprøve i morgen, har et samlet orkester fortsatt ikke øvd på å spille hele operaen.

På mandag ba vår festivalsjef orkesteret om å arrangere en ekstra prøve onsdag kveld og tilbød seg også å betale for å skaffe fire ekstra musikere slik at orkesteret ble styrket.

Operafestivalen fikk bare en kort beskjed om at den ekstra prøven ikke lot seg gjennomføre, men at man fra orkesteret sin side ville jobbe med å skaffe ekstra musikere.
Tirsdag kveld var Oslo Operafestival fremdeles ikke informert om det var kommet ekstra musikere på plass.

Etter Oslo Operafestivals erfaring er det ikke musikalsk forsvarlig med én enkelt samlet orkesterprøve for å fremføre en to timer lang operaforestilling.

Oslo Operafestival er fullt klar over at vi har samarbeidet med et amatørorkester. Det har vi gjort mange ganger før – med meget gode resultater – men nettopp fordi Østfold Symfoniorkester er et amatørorkester, er det viktig at alle er til stede på alle prøver.

Oslo Operafestival ser dessverre ingen annen løsning enn å trekke seg fra samarbeidet med Østfold Symfoniorkester for denne gang, både av hensyn til sangerne og ikke minst til publikum.


Med vennlig hilsen
Styret i Oslo Operafestival