Årsmøte i Opera til folket

Kjære medlemmer i Opera til folket

Vi har nå nesten 750 medlemmer, noe vi setter enormt stor pris på :)

Alle dere betalende medlemer er Opera til folkets høyeste organ og inviteres herved til årsmøte

TID: Tirsdag 4. april kl 18.30-19.30
STED: Musikk & Scenehuset, Christinia Torv 1 (ved hansken-statuen/Rådhusgaten)

Saksliste
a)     Godkjenning av innkalling og dagsorden

b)    Konstituering: Valg av møteleder og referent

c)     Årsberetning (ettersendes)

d)    Regnskap (ettersendes)

e)     Spørsmål om ansvarsfrihet for avtroppende styre

f)     Forslag til eventuelle vedtektsendringer (Vedlegg)

g)    Budsjett (ettersendes)

h)    Valg av medlemmer til styret

i)      Valg av revisor
Forslag til vedtak: Steinar Farstad i PKF revisjon AS

j)      Andre saker som er meldt inn

Hvis det er tid, snakker vi litt om festivalen 2017 og svarer på evt. spørsmål.