Andreas Løken Taklo klaver

Andreas Løken Taklo

Andreas Løken Taklo vart født i Florø og vaks opp på Grov i Eikefjorden. Han byrja som niåring å spele piano ved kulturskulen i Florø. Då han var femten år fekk han Elena C. Sirnes som lærar. Interessa for spelinga og klassisk musikk kom fort. Ho tok han med på pianokonkurransar i Russland og Italia, der han har vore prisvinnar fleire gongar. I Italia resulterte konkurransane i at han fekk spele som solist med festivalorkesteret. Andreas vann førstepris i Haarklou-konkurransen under Pianofestivalen i Førde, både i 2008 og -09. Ein pianokonkurranse i München sommaren 2011 vart stor suksess, og Andreas vann solistoppdrag i både Paris og München. I tillegg har han spelt solokonsertar i Russland, og i heimlandet, mellom anna i Drøbak kirke, på Griegakademiet, Barratt Due musikkinstitutt og i Florø kyrkje. Sommaren 2014 vart han invitert til å spele ein duokonsert i Hanoi i Vietnam med fiolinisten Minh Thien Nguyen.
Andreas deltek ofte på meisterklasser og festivalar rundt omkring i Europa, blant anna har han vore på fleire kurs i Italia med Konstantin Bogino. I 2014 vart han invitert til å spele på Gloppen musikkfest. Han har også hatt mange meisterklassar med Jiri Hlinka. No for tida går Andreas på utøvande master ved Barratt Due musikkinstitutt i Oslo med den tyske pianisten Michael Endres som lærar.