Eilert Hasseldal

Eilert Hasseldal

Eilert Hasseldal, baryton, er fra Oslo. Han studerer for tiden ved Barratt Due musikkinstitutt med Torgun Birkeland som sin lærer. Han har også arbeidet med lærere som Carsten Stabell og Helene Ziebarth og deltatt på masterclass med Randi Stene, Elizabeth Norberg-Schulz og Susanna Eken. Eilert er brukt som solist både på scenen og på konsertpodiet. Den siste tiden har han blant annet sunget rollen som Papageno i Marianne Hirstis Mozart med tryllefløyten og vært solist på Edvard Griegs Fire salmer med Oslo kammerkor i København. Konserten ble ledet av Håkon Nystedt og sendtes i Danmarks Radios P2.