Felicia Kaijser alt

Felicia Kaijser
Felicia Kaijser startet sine sangstudier i Gøteborg 2002 som elev på Operastudioet på Göteborgsoperan og studerer for tiden med professor Barbro Marklund-Petersone ved NMH. Hun har ved siden av studiene medvirket som solist i oratorier, bl.a. Händels “Messias”, samt en mengde kammermusikalske verk i og utenfor Norden.
Hun har deltatt i masterclasses for bl.a Helena Döse og Kevin Smith, og var 2007 aktiv deltagare i den internasjonale workshopen Sommer Lied Weinberg under ledelse av Roger Vignoles, der hun fik mulighet til å fordype seg i fransk impresjonisme.