Jan Ola Amundsen dirigent

Jan Ola Amundsen

Jan Ola Amundsen (f. 1957) er fra Oslo. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo, der han i 1980 avla eksamen i musikkvitenskap. Amundsen har deltatt på flere dirigentkurs i inn- og utland med bl.a. Wojciech Rajski og Meredith Davies som lærere. Han er siden 1980 fast dirigent og kunstnerisk leder for Oslo symfoniorkester og har med dette orkesteret gitt en rekke konserter i Norge, Sverige, Danmark, Latvia, Irland og i Kina.
Med dette orkesteret har han uroppført en rekke verk av norske komponister, blant dem Kjell Mørk Karlsen og Trygve Madsen.

Fra høsten 1998 er han også engasjert som kunstnerisk leder for Romerike Symfoniorkester. Amundsen har også vært fast dirigent og gjestedirigent for flere andre amatørsymfoniorkestre i Norge.
Siden 1982 har han vært ansatt som daglig leder i Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL).