Marit Sehl mezzosopran

Marit Sehl

Marit Sehl har sin utdannelse fra Norges Musikkhøgskole og Operaskolen ved Sydney Conservatorium of Music. Sine første engasjementer hadde hun i Operahuset i Sydney. I 2005 ga hun ut CD-innspillingen Mitt hjertes lyst, med kjente tyske lieder omdiktet til norsk. Marit brukes som solist i operaoppsetninger (bl.a som Mercedes i Carmen, Drammens teater 2011) og innen kirkemusikk (Händels Messias, Mozarts Requiem mm.) I forestillingen»Operaball» opptrer hun sammen med Trond Halstein Moe, Henrik Engelsviken og Tanja Leine.