Øystein Vestre forteller

Øystein Vestre

Øystein Vestre arbeider både som historieforteller, steinerskolelærer og dramapedagog. Han har hatt ulike oppdrag både for offentlige og private institusjoner og foretak. Nevnes kan Den kulturelle skolesekken, ulike festivaler, NRK, TV2, bibliotek, skoler og museer. Han arbeider også som innleser i forbindelse med lydbøker. Gode historier kan ikke fortelles for ofte og han jakter stadig på nye spennende, morsomme og gode fortellinger.