Petter Wulfsberg Moen

Petter Wulfsberg Moen

Petter W. Moen fikk sin utdannelse på Barratt Dues Musikkinstitutt og Norges Musikkhøgskole i Oslo, og er nå studerende på Operakademiet i København, med Susanna Eken som lærer. Han har vært solist med flere orkestre og sunget tenorpartier i verker som Händels Messias, Bachs Juleoratorium, og en rekke av Bachs kirkekantater. Petter Moen har sunget operaroller som Alfred i Flaggermusen, Remendado i Carmen, Greven i La Finta Giardiniera av Mozart, og Le Chevalier i Poulencs Karmelittsøstrene.