Roald Harr tenor

Roald Harr

Roald Haarr, tenor, kommer fra Vigrestad på Jæren og er bosatt i Oslo. Sin sangutdanning har han fra private studier hos operasanger, Jan Sødal. Roald har vært solist i Händels Messias, Mozarts “Requiem”, Camille Saint-Saëns “ Juleoratorie”, Purcells “ Jubilate Deo”, urframføringen av kirkespillet “Bygg meg et tempel” av Skeie/Tveit og holdt en rekke kirke- og operakonserter. Siden 2011 har han vært fast medlem av gruppen Nordic Tenors.