Operapub

Operapub

Det var på Underwater Pub man startet med Opera til folket i Oslo for snart 20 år siden. Under Oslo Operafestival har vi et hyggelig samarbeid med Olav Aamodt som driver dette stedet.