DogA

DogA Norsk Design- og Arkitektursenter er etablert av Norsk Form og Norsk Designråd og åpnet for publikum 3. februar 2005. Senteret tilbyr skiftende design- og arkitekturutstillinger, debatter, seminarer og annet fagprogram, aktiviteter for barn, utleiemuligheter, butikk og kafé.

DogA benytter to tidligere industribygninger, Ankertorget transformatorstasjon, som står oppført på Byantikvarens Gule Liste.

Maskinsalen, reist i 1899-1900 og 1912– 1913, er tegnet i klassisk stil med vakre industrivinduer i stål, tilpasset Jakob kirke (nå kulturkirken Jakob). Understasjonen fra 1948 er tegnet i funksjonalistisk stil med murverk i mønster og har meget høy verneverdi.

Ombyggingen, utført av Aspelin Ramm, i perioden 2003-2005 skulle tilrettelegge for ny bruk som utstillings- og møteplass for design og arkitektur.

Arkitekter for omformingen var Jensen og Skodvin Arkitekter AS. Bygningene fikk Statens Byggeskikkpris i 2006, Cityprisen i 2007 og Olavsrosa i 2008.

Utdrag fra Norsk Kulturarvs kjennelse ved tildeling av Olavsrosa:

'DogA Norsk Design- og Arkitektursenter tildeles kvalitetsmerket Olavsrosa for djerv formidling av et stykke av Oslos industrihistorie, for en konsekvent og kontemporær gjennomføring og for en usentimental tilpassing til ny bruk.'

Konserter

Ingen konserter tilgjengelige

Det er for øyeblikket ikke oppført opp noen konserter, sjekk igjen snart for oppdateringer. For arkiv, sjekk vår konsertkalender. På gjensyn!