Norges Musikkhøgskole - Lindemansalen

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole med en sentral rolle innenfor norsk musikk- og kulturliv. Musikkhøgskolen har nærmere 600 studieplasser og gir høyere musikkutdanning til dagens og morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Musikkhøgskolen arrangerer ca 300 konserter i året og er en av landets største konsertarrangører. Konsertene er både en del av studievirksomheten og en viktig dokumentasjon av høgskolens faglige aktivitet.

Konserter