Trikken

Oslotrikken AS (”Trikken”) ble etablert som eget selskap 1.7.2003, da med navnet Oslo Sporvognsdrift AS. Selskapet byttet navn til Oslotrikken våren 2009. Selskapet har ca. 420 medarbeidere og har ansvar for all trikkedrift i Oslo. 45 millioner reisende benyttet våre tjenester i 2010. Trikken er en av Oslos viktigste miljøbedrifter og selskapet ble miljøsertifisert i 2007. Vårt strategiske mål er at Oslo skal bli en av Europas beste trikkebyer

Oslotrikken er inne i en betydelig omstilling der fokus er ytterligere kundeorientering og kostnadseffektivisering. 1. juli 2003 ble trikkedriften i AS Oslo Sporveier ble skilt ut som eget aksjeselskap, Oslo Sporvognsdrift AS (nå Oslotrikken). Byråden var veldig tydelig på at dette ble gjort for å skape et bedre produkt, bidra til sterkere kundeorientering og for å legge bedre til rette for en kostnadseffektiv drift av trikketilbudet i Oslo. Opprettelsen av eget selskap har resultert i et fokus på hvordan Oslotrikken kan levere et konkurransedyktig trikketilbud som er på nivå med de beste i Europa.

Et av tiltakene Trikken har gjort er å samarbeide med Oslo Operafestival. Sammen har vi gitt opera på Trikken siden 2006. Et tilbud som er et av de mest populære under Operafestivalen.

Konserter

Ingen konserter tilgjengelige

Det er for øyeblikket ikke oppført opp noen konserter, sjekk igjen snart for oppdateringer. For arkiv, sjekk vår konsertkalender. På gjensyn!