Anders Torberntsson

Klaver
Image

Anders Torberntsson har sin master i utøving fra Norges musikkhøgskole hvor han tok eksamen våren 2012. Hans interesse for nyskapende konsertformer har bl.a ført til at han i 2011 gjorde et samarbeid med en norsk tegneserietegner i prosjektet «2 pianos». Som et annet masterprojekt fremførte han også Poulencs «L’Histoire de Babar» med bilder og tekst. Han har vært solist med orkester i både Rachmaninovs 2. klaverkonsert og Schumanns klaverkonsert.

Anders hovedlærere under studietiden var Einar Henning Smebye, Anders Kilström og Mats Widlund. I tillegg har han deltatt på masterclass og tatt timer for Leif Ove Andsnes, Håvard Gimse, Håkon Austbø, Malcolm Martineau m. fl.
Anders har sin Bachelor fra Kungliga musikhögskolan i Stockholm.

Konserter