Brynjar Onsøien

Bass
Image

Brynjar Onsøien har erfaring som solist og ensemblesanger fra Vokal Nord, Christiania Mannskor og sammensatte operakor på riksturnéer. Våren 2018 var han med på Operahøgskolens oppsetning av Albert Herring i rollen som Mr.Gedge. Han studerer nå ved Barratt Due Musikkinstitutt under Toril Carlsen.

Konserter