Dagfinn Andersen baryton

Dagfinn Andersen

Dagfinn Andersen har sin utdannelse fra Norges Musikkhøgskole og Operahøgskolen i Oslo. Han hadde sin profesjonelle debut på Den Norske Opera & Ballett i 2017 i rollen som Audun i urpremieren av Ballerina av Synne Skouen og Oda Radoor. Dagfinn har også vært solist for en rekke norske distriksoperaer som Opera Sør, Operaen i Kristiansund, Oscarsborgoperaen, Ringsakeroperaen og ved Oslo Operafestival i roller som Don Giovanni (Don Giovanni), Guglielmo (Cosi fan tutte), Grev Ceprano (Rigoletto) og tittelrollen i en kammerversjon av Eugene Onegin ved Kirsten Flagstadfestival. Kommende engasjementer inkluderer rollene Mandarin (Turandot) for Operaen i Kristiansund og Opera Trøndelag, og Kylian (Der Freischütz) ved Ringsakeroperaen.

Dagfinn jobber også med egne prosjekter som suksessen Operahistorien på 60 minutter (hvis vi rekker det), som regelmessig oppføres på store og små scener i hele Norge. Dagfinn står bak konseptet og er både utøver og med-skribent i forestillingen. Sammen med fire andre sangere har han også vært med på å utvikle barneoperaen Askeladden og de gode operahjelperne, der han synger rollen som Askeladden. Forestillingen ble bestilt av kulturkonsulenten i Bydel Stovner, og har siden 2014 blitt spilt for over 6000 barn.