Ensemble Rex

Ensemble
Image

Ensemble Rex ble startet høsten 2020 som et nytt kor av profesjonelt kaliber. Koret er et mannskor for unge voksne der ambisjonen er å være en arena hvor unge mannlige sangere kan videreutvikle seg. Korets medlemmer består i stor grad av sangere under utdanning ved de ulike institusjonene i Norge, som er i ferd med å ta steget til å bli profesjonelle sangere. Ved å ha et spenn fra ferdig utdannede sangere til ungdommer helt ned i 18-årsalderen vil sangere i Ensemble Rex lære av hverandre og gis et støttende miljø der det samtidig stilles høye krav til selvstendig ansvar og effektivt arbeid. Samtlige sangerne i Rex får individuell vokaloppfølging av høyeste kvalitet for å sikre riktig og trygg videreutvikling av stemmen.

Koret ledes av dirigent Jon Berg Eriksen, og sangerne undervises av Matthew Marriott.