Eric Korsnes

Baryton
Image

Eric Korsnes, baryton, studerte først preakademisk ved Conservatoria Santa Cecilia i Roma, og siden bachelor i klassisk sang ved New England Conservatory i Boston. I løpet av sine tre år der, sang han blant annet med the Boston Modern Orchestra Project (BMOP) i stykket Bizarre Voices av Stephanie Ann Boyd og urfremførte ett stykket komponert for ham av Linda Chase i samarbeid med dikteren Jane Hirshfield med tittel Hope is the hardest love we carry. Eric studerer nå på Operahøgskolen i Oslo med Solveig Kringlebotn som lærer. Samtidig fullfører han en master i klassisk sang ved Universitetet i Agder.