Jorunn Torsheim

Sopran
Image

Jorunn Torsheim har master i utøvende sang ved Norges Musikkøgskole. Her studerte hun under Svein Bjørkøy, Ståle Ytterli og Håkan Hagegård. Hun har videre studert ved Goldsmiths College, University of London, hvor hun gjorde en rekke Art Performances og var fast tilknyttet operagruppen Opera Experience.

Torsheim er en allsidig sanger som har hovedvekt på teater, cabaretmusikk, samtidsmusikk og stemmeteater som f.eks Recitations av Aperghis og Stripsody av Beberian. Hun har jobbet som sanger/skuespiller ved Drammens, Hålogaland og Sogn og Fjordane teater, og  har fremført verk av Synne Skouen og Gisle Kverndokk. Hun var med i uroppføringen av operaen Heksene av Ole og Marcus Paus.

Konserter