Knut Avenstroup Haugen

Image

Knut Avenstroup Haugen studerte for å bli pianist ved konservatoriene i Agder og Utrecht, Nederland. Som en del av studiene tok han også komposisjon. Etter avsluttet pianistutdannelse fortsatte han med et hovedfagsstudium i satslære ved UiO. De siste fem årene har Knut arbeidet som komponist og verkene hans har blitt fremført ved en rekke anledninger i både Kristiansand og Oslo. Hans tonale og nærmest romantiske tonespråk har i den siste tiden gjort ham svært ettertraktet. Knut ha ogsån komponert musikken til dataspillprodusenten Funcoms nye storsatsing “Age of Conan”.

Konserter