Lina Braaten

Klaver
Image

Våren 2005 tok Lina Braaten diplomeksamen ved Norges musikkhøgskole i Oslo (prof. Einar Steen-Nøkleberg), etter studier på Griegakademiet i Bergen (prof. Jiri Hlinka) og Sibeliusakademiet i Helsinki (prof. Liisa
Pohjola).

Lina er blitt en meget etterspurt pianist blant instrumentalister og sangere, og arbeider som akkompagnatør ved Norges musikkhøgskole. Her er hun også seksjonsleder for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon. Våren 2018 var hun repetitør full tid ved Wermlandopera i Karlstad, og hun har vært ansatt
over flere år ved KHiO, avd. operahøgskolen. Hun er prisbelønnet som både kammermusiker og
solopianist, bl.a. med 1. pris i Nordic Lied Duo Competiton i 2003, og 3. pris i Malmö Nordiska
Pianotävling 2004.

Som frilanser har Lina vært offisiell akkompagnatør ved Dronning Sonjas Internasjonale
Musikkonkurranse siden 2009, og hun har jevnlige engasjement for bl.a. DNOB, Oscarsborgoperaen og
Bergen Nasjonale Opera.

Konserter