Maria Vårlid

Fiolin
Image

Maria O. Vårlid er fra Stavanger. I 2012 fikk hun studieplass ved Norges Musikkhøyskole der hun fortsetter på sin bachelor i utøvende musikk. Hun gikk første året ved Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans, med professor Jan Bjøranger.

I 2009 begynte Maria på Unge Talenter ved Barratt Dues musikkinstitutt og fikk Geir Inge Lotsberg som lærer. I 2010 ble hun medlem av Unge Musikere ved UiS institutt for musikk og dans. Maria fikk også i 2010 en plass i talentjakten til Stavanger Symfoniorkester. Dette er et nytt prosjekt som er støttet av Statoil og er en del av prosjektet morgendagens helter.

Konserter