Marita Kjetland Rabben

Klaver
Image

Mrita Kjetiland Rabben er pianist med mastergrad fra NTNU i Trondheim, bachelorgrad fra Griegakademiet i Bergen og Hochschule für Musik i Freiburg. I 2011 debuterte hun som solist med Trondheim Symfoniorkester i Rachmaninovs 2. klaverkonsert.

Kjetland Rabben er aktiv som solist, kammermusiker og akkompagnatør og turnerer jevnlig over hele Norge. Hun har flere faste ensembler og produserer også egne tverrkunstneriske forestillinger. Hun mottok arbeidsstipend fra Statens kunstnerstipend i 2014–2015 og fra Fegerstens stiftelse i 2014.

Våren 2017 medvirket hun i Nationaltheatrets forestilling Fyrstenparallelt med produksjon av sin egen konsertforestilling Rekviem for dei namnlause, som bl.a. spilles på Den Nationale Scene i Bergen våren 2018.

Konserter