Matilda Sterby

Sopran
Image

Sopranen Matilda Sterby, født i 1991, er opprinnelig fra Stockholm men har siden 2012 studert sang i Norge. Hun studerer for tiden ved Operahøgskolens bachelorutdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo, med professor Barbro Marklund-Petersône. Før det har hun hatt sin utdanning ved Norges Musikkhøgskole ( pr. Barbro Matklund-Petersône), og ved Ingesunds Musikhögskola utenfor Arvika i Sverige, med lektor Berit Norberg. Matilda har opptrådt som solist i verk som blandt annet Händels ’Messias’, Vivaldis ’Gloria’ og L.-E. Larssons ’Förklädd Gud’. Hun har også dukket opp på scenen i roller som La Contessa Almaviva i ’Figaros bryllop’ av Mozart (KhiO våren 2015) og Papagena i ’Tryllefløyten’ av Mozart (KhiO høsten 2014). Ved siden av sine studier høres Matilda som solist i mange olike sakrale og profane
sammenhenger, like gerne i ældre som nyskreven musikk

Konserter