Ola Marius Ryan

Tenor
Image

Ola Marius Ryan kommer fra Namsskogan i Nord- Trøndelag. Han har studert klassisk sang ved NTNU i Trondheim, og han avsluttet i juni 2007 sin mastergrad i opera ved Kunsthøgskolen i Oslo. Etter dette fulgte engasjementer ved Oslo Operafestival, Musikkteatret i Trondheim og Ringsakeroperaen. Vinteren 2008 var han engasjert av operaen i Kristiansund, hvor han bl.a. medvirket i La Traviata av Verdi og Jeppe av Geirr Tveitt. Våren 2008 var han borgermesteren i Kunsthøgskolens oppsetning av Albert Herring, og sommeren 2008 gjorde han Tamino ved Steinvikholm musikkteaters oppsetning av Tryllefløyten.Vinteren 2009 hadde han sin debut ved den norske operasom Dr. Blind i Flaggermusen.

Ola Marius har tidligere vunnet Trønderavisas musikkpris. Han har også mottatt Sparebank 1s TÆL-stipend, samt stipend fra Ruud-Wallenberg- fondet.

Konserter