Siri Snortheim

Cello
Image

Cellisten Siri Snortheim fullførte sin bachelor ved Institutt for musikk – NTNU i 2011 og studerer nå ved Barratt Due Musikkinstitutt. Hun er en aktiv kammermusiker, og har flere grupper hun jobber med jevnlig. Siden 2009 har hun spilt med Trondheimsolistene ved flere konserter og turneer rundt om i Norge og Europa, og senere også med orkestre som Trondheim Symfoniorkester og Oslo Camerata.

Konserter