Taffelpikene

Ensemble
Image

Taffelpikene har siden 2014 hatt en utstrakt virksomhet med konserter i inn- og utland. Taffelpikene arbeider med å utvide repertoaret for treblåstrio, og samarbeider med komponister som jobber i krysningspunktet mellom klassisk-, jazz- og eksperimentell musikk, og så langt har dette resultert i 17 bestillingsverk. Taffelpikene turnerer med forestillingen Et Nytt Stykke Norge for Den Kulturelle Skolesekken og Den kulturelle Spaserstokken. Trioen avsluttet i 2022 det treårige prosjektet ADA – hun som skaper  der trioen bestilte musikk fra syv kvinnelige komponister. I 2023 lanserte de sin første musikkvideo. Taffelpikene har fått støtte av en rekke offentlige støtteordninger.