Veronika Karlsen

Sopran
Image

Veronika Karlsen er oppvokst Vardø, lengst øst i Finnmark. Hun begynte med sangundervisning i tidlig alder med sanglærere som Anne-Lise Berntsen og Gudrun Sidonie Otto.

I 2013 tok Veronika del i sin første opera med Arktisk Filharmoni, og allerede året etter var hun sopran solist på urfremføring av Dansen på domen suite basert på den norske operaen Heksehammeren. I 2019 fullførte hun bachelor ved musikkonservatoriet i Tromsø der hun studerte under Anne-Lise Sollied og Carlo Allemano. Hun har også studert med Turid Karlsen ved Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Hun studerer nå ved Operahøgskolen i Oslo under Toril Carlsen.

Veronika er en mye brukt solist i kirkemusikk og som konsert sanger, og har blant annet sunget ved Flagstad festivalen i Hamar og Nordlysfestivalen i Tromsø. I 2019 vant hun Ishavskraft kulturstipend og i 2021 Drømmestipendet fra Norsk tipping og Norges kulturskoleråd.

Image
12
april
kl 21:00

Operapub i Teaterkjeller’n 12. april

Teaterkjeller'n
2023