Image
Image
lørdag 25. mars 2023
, kl 17:00

Årsmøte i Opera til folket med påfølgende medlemsmøte og fest

Opera til folket innkaller herved til årsmøte med påfølgende medlemsmøte.
Lørdag 25. mars kl 17.00 på Gamle Raadhus Scene
17.00-17.30 årsmøte Søylesalen (Med musikalsk overraskelse).
17.30-18.30 medlemsmøte i Parkettsalen (med påfølgende fest, ta med drikke. Vi spanderer pizza).
Agenda

Årsmøtet behandler følgende saker:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Konstituering: Valg av møteleder og referent og to til å signere referat
  3. Årsrapport
  4. Regnskap
  5. Spørsmål om ansvarsfrihet for avtroppende styre
  6. Valg av medlemmer til styret
  7. Forslag til eventuelle vedtektsendringer
  8. Budsjett
  9. Valg av revisor
  10. Andre saker som er meldt inn (her velger vi å behandle disse i medlemsmøtet rett etter årsmøtet, da disse sakene trenger nok tid).
Du må være medlem for å delta på medlemsmøtet.Meld deg på via info@operatilfolket.no – det koster kr 100,- en gang i livet.
På medlemsmøtet vil vi informere om neste Oslo Operafestival og ta opp om vi skal innføre pause i Lørdagsopera igjen, eller om Lørdagsopera skal flyttes til et annet sted. Det blir helt sikkert ingen skjenkebevilling på Gamle Raadhus Scene før tidligst 2024, for vi venter på å få reforhandlet vår leiekontrakt, noe som tar tid.
En annen ting vi vil ta opp er om vi skal begynne med medlemsmøter i Opera til folket.
Meld gjerne inn ev saker du ønsker å ta opp i medlemsmøtet innen lørdag 11. mars. Send da en mail til info@operatilfolket.no
Saksliste og agenda vil ettersendes  senere i mars, men nå må vi bare få ut denne første innkallingen så alle kan sette av datoen.
Jeg håper mange har tid og lyst til å bli med på dette.
Vennlig hilsen Gjøril Songvoll
Image