Astrid Ingebjørg Swart

Sjaman
Image

Astrid Ingebjørg Swart er samisk sjaman fra Tana. Hun underviser i samisk sjamanisme og tradisjoner innland og utland. Astrid grunnla i 2015 Sarahkkas, et kurs og utdanningssenter innen sjamansime og hun er festivalsjef for Sarahkkas samisk urfolksfestival som er arrangert siden 2018. Hun tilbyr foredrag, formidling av samiske tradisjoner gjennom joik og trommereiser.