Årsmøte 2024

13. mai 2024

Vi innkaller herved til Årsmøte i Opera til folket.

Tirsdag 28.- mai kl 17.00 på Gamle Raadhus Scene.

  • a) Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • b) Konstituering: Valg av møteleder og referent og to til å signere protokoll
  • c) Årsrapport
  • d) Regnskap
  • e) Valg av medlemmer til styret
  • f) Forslag til eventuelle vedtektsendringer
  • g) Budsjett
  • h) Valg av revisor
  • j) Andre saker som er meldt inn

Eventuelle saker som ønskes tatt opp, må sendes på mail til daglig leder senest 21. mai kl 12.00

Send oss en mail til info@operatilfolket.no dersom du ønasker sakspapirer tilsendt. Disse vil senes ut to til tre dager før møtet.

Image
Image