Stor takk til Sparebankstiftelsen

27. juli 2020

I 2017 søkte vi, og fikk tildelt kr 144 000,- til oppgradering av kjøkkenet og toalettene på Gamle Raadhus Scene. Det har tatt lang tid for Opera til Folket og Kulturetaten å realisere oppgraderingen. Det tar tid å søke om slike oppgraderinger i gamle hus som er verneverdige, men vi søkte byantikvaren om tillatelse til å oppgradere og vi fikk heldigvis tillatelse! Stor takk til Eivind Torkjellson hos byantikvaren for veldig hyggelig samarbeid og ikke minst evne til å finne løsninger etterhvert som ting ble vanskelig. Særlig da vi oppdaget at sikringene ikke hadde nok watt til oppvaskmaskinen fant han løsninger.

Vi må også takke Ole Ness hos Kulturetaten som har holdt i dette prosjektet og sørget for at det lot seg gjennomføre.

Og sist, men ikke minst må vi takke Sparebankstiftelsen ved Sissel Karlsen for at de ville støtte oss. Uten midlene fra dem ville aldri dette prosjektet bli gjennomført.

Nå skal både barn og eldre få nytte seg av toaletter hos oss og slippe å gå to etasjer ned. Alle må gjennom kjøkkenet for å komme til disse toalettene. Nå slipper vi å være flaue hver gang noen går inn i rommet, nå er vi skikkelig stolte og glade i stedet.

Gjøril Songvoll
Daglig leder Gamle Raadhus Scene og Opera til folket

Image
Image