Årsmøte 2024

Vi innkaller herved til Årsmøte i Opera til folket. Tirsdag 28.- mai kl 17.00 på Gamle Raadhus Scene. a) Godkjenning av innkalling og dagsorden b) Konstituering: Valg av møteleder og referent og to til å signere protokoll c) Årsrapport d) Regnskap e) Valg av medlemmer til styret f) Forslag til eventuelle vedtektsendringer g) Budsjett h) Valg av revisor j) Andre …

Oslo Operafestival i Operaen for første gang

“The Life to Come” is one of E. M. Forster’s most beguiling and brilliant short stories. It is simultaneously romantic, satirical, passionate, comic, tragic and mysterious. It speaks of colonialism, sexuality, love and religion in unique ways. The dramatic structure struck me as ideal for an opera and when the outrageously talented young Louis Mander and I talked about collaborating …

Opera til folket i Dagsavisen

I dag, lørdag 30. juli 2016 kan du lsee om Opera til folket i Dagsavisen Les hele artikkelen her   Takk til Yngve Vogt som tipset Toril Haugen i Dagsavisen.